Insane Energy - Эрч хүч бэлэглэгч

“ENERGY DRINK” гэж юу вэ?

Биеийн ядаргааны үед энергийн дутагдал нөхөх зорилгоор худалдаалагдаж байгаа ундааг хэлдэг. Энэ ундаа нь олон төрлийн витамин болон амино, ядаргааг арилгах, эрүүл мэндийн хэвийн байдлыг хадгалах бодисуудыг  дотроо агуулж байдаг. Insane энержи дринк нь олон төрлийн витамин болон амин дэм, ядаргааг арилгах, эрүүл мэндийн хэвийн байдлыг хадгалах бодисуудыг дотроо агуулж байдаг.


Брэндүүд