Анкет татах

“Наран Фүүдс” -Д АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

Санамж:
1. Наран фүүдс компани нь өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй.
2. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултанд товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байх
3. Цээж зураг болон диплом, үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргах шаардлагатай.
4. Анкетанд хавсаргасан материалыг буцааж өгөх боломжгүй.

Анкетыг Энд дарж татаж авна уу


Брэндүүд